भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) नतिजा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आ.व. ०७१/०७२ को न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) मा भिमेश्वर नगरपालिका ८५ अंक प्राप्त गरि ५ औ स्थानमा ।