यस नगरपालिकाको २२ औ नगरपरिषदले पारित गरेको वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री श्री आनन्द प्रसाद पोखरेल ज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा कार्यकारी अधिकृत श्री संजय बहादुर राजलवटबाट प्रस्तुत बजेट वकतव्यको पूर्णपाठ।

Supporting Documents: