२२ औ नगरपरिषदले पारित गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सर्वजनिकिकरन कार्यक्रम