न्यानो लुगा प्रयोजनका लागी भीमेश्वर नपा वडा नं 3 बाट रू10000 वितरणको शुरूवात प्रजिअ श्री देबेन्द्र लामीछाने ज्यूबाट गरिदैं(2072/09/09)