चरिकोट बजारमा धुर्मुस र सुन्तलि सरसफाई अभियान कार्यक्रम