भक्त बहादुर थापा

Designation:

Phone: 
९८४४०६१०७६
Section: 
वडा सचिव - वडा नं. ६