दोस्रो नगर सभा यही पौष २६ गते बुधबार हुन गई रहेको सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौ | 

सम्पर्क

फोन: +९७७ ०४९ ४२११००

फ्याक्स: +९७७ ०४९ ४२११००

Facebook Page: www.facebook.com/BhimeshworMunicipality

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !