भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

Visit to Bhimeshwor Municipality of Her Excellency, Elisabeth von Capeller, Ambassador of Switzerland to Nepal