सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागी पोशाक वितरण तथा भर्ना अभियान, २०७५ शुभारम्भ कार्यक्रम