सवारी साधनरू तथा यान्त्रिक उपकरणहरु आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक प्रकासित मिति :  बि. स. २०७४/०९/०५  (20-December-2017 A.D.)

Supporting Documents: