सन्दर्भ विश्वशान्ति बुद्ध पार्क, खाेरथली । (खाेरथली भ्यूटारदेखि पश्चिम तर्फ )