डकर्मीहरुलाई NSET द्वारा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धि ५ दिने तालिम

भी.न.पा ८ स्थित महेन्द्रोदय उ.मा.वि. माटीमा भी.न.पा ८ र ९ का डकर्मीहरुलाई NSET द्वारा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धि २०७२/०९/२२ गते देखि २६ गते सम्म ५ दिने तालिम

Uploaded on: 
2072/09/22 2:00PM