आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी बारे

भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी नगरपालिका कार्यालयको सभाहलमा मिति २०७३/०४/२८ गते दिनको ११ बजे हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।