वडा नं. ६, चरिकोटमा आज (२०७५/०२/३१) वाट अनलाईन घटना दर्ता सुरु |