Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

गुनासो फारम भर्ने बारे ।

भूकम्प पिडितहरुको नामावली विवरणमा छुट भएका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो वडामा सामाजिक परिचालकहरुलाई सम्पर्क गरि गुनासो फारम भर्न हुन जानकारी गरौदछौ ।

वडामा जाने कार्यतालिका निम्न अनुसार रहेको छ ।

Supporting Documents: