भीमेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यार्थी पोसाक छनौट सम्बन्धि वैठक